Program

KDH považuje dôveru občanov k politike a politikom za pilier demokracie.“

Z vyhlásenia predsedu Jána Figeľa na Rade KDH o očiste verejného života.

Hnutie je konzervatívnou a demokratickou stranou, ktorá vychádza z odkazu európskej kresťanskej kultúry. Usilujeme sa o uplatnenie kresťanských a konzervatívnych hodnôt v politickom živote spoločnosti, štátu a medzinárodného spoločenstva.

KDH presadzuje opatrenia na zvýšenie transparentnosti nakladania s verejnou mocou a finančnými prostriedkami (nekompatibilita mandátu poslanca NR SR s inými volenými funkciami, obmedzenie poslaneckej imunity, elektronické verejné obstarávanie na všetkých úrovniach moci, preukazovanie pôvodu majetku, a pod.). Naše úsilie je prejavom vlastenectva a skutočných národno-štátnych záujmov. Iba na tomto základe sa môže Slovensko vrátiť k dlhodobému hospodárskemu a sociálnemu rozvoju.

Volebný program KDH pre voľby do NR SR