SDKU-DS

Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana (skratka SDKÚ–DS) je politická strana pôsobiaca na Slovensku. Je súčasťou parlamentnej opozície a jej predsedom je Mikuláš Dzurinda. Pôvodne pôsobila pod názvom Slovenská demokratická a kresťanská únia (skratka SDKÚ). 21. januára 2006 rozhodli delegáti kongresu SDKÚ o zlúčení strany s Demokratickou stranou a zmene názvu na Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana.