program

PRE ĽUDÍ, ZA SLOVENSKO

SMER – sociálna demokracia

Stabilita a istota v ťažkých časoch

Žiadna politická sila nebola v novodobej histórii Slovenska vystavená takým skúškam ako SMER – sociálna demokracia. Zavedenie Eura, obrovská plynová kríza, ale najmä dva roky trvajúca svetová hospodárska kríza preverili podstatu slovenskej sociálnej demokracie.

Svetová  hospodárska kríza je testom schopnosti vládnej garnitúry v každej krajine sveta. Čelíme dôsledkom najhlbšej globálnej krízy od 30–tych rokov minulého storočia. V Európskej únii kríza priniesla pokles priemyselnej výroby na úroveň 90–tych rokov, 20 rokov konsolidácie verejných financií bolo vymazaných za necelé dva roky, počet nezamestnaných sa zvýšil na 23 miliónov, čo predstavuje 10 percent práceschopnej populácie EÚ, hlboko prepadol hospodársky rast, krajiny sa prudko zadlžujú, narastajú deficity verejných rozpočtov.

SMER – sociálna demokracia ako dominantná  vládna strana odmietol preniesť  ťarchu svetovej hospodárskej krízy na ľudí. Mnohé iné krajiny tak urobili. Zvyšovali dane a poplatky, znižovali mzdy, dôchodky, sociálne dávky, zvyšovali dôchodkový vek. Takéto rozhodnutia považujeme voči ľuďom za nespravodlivé, pretože ľudia na Slovensku ani v Európe krízu nespôsobili.

SMER – sociálna demokracia odovzdáva do nového volebného obdobia Slovenskú republiku ako štát

 • so sociálnym trhovým hospodárstvom ako určuje Ústava Slovenskej republiky,
 • s plnou suverenitou vlády, parlamentu a samospráv na území Slovenskej republiky,
 • so sociálnym štandardom ľudí zakotveným v rokoch 2006 – 2008 a udržaným v čase globálnej krízy,
 • s obnovenými kontrolnými a regulačnými funkciami ako účinným nástrojom v odstraňovaní dôsledkov krízy,
 • s druhým najnižším verejným dlhom spomedzi krajín Eurozóny,
 • s opätovným hospodárskym rastom už v roku 2010,
 • s reálnou možnosťou znižovania deficitu verejných financií už v roku 2010,
 • s Eurom a členstvom Slovenska v Schengenskom priestore,
 • so stabilným politickým systémom a
 • s dobrým menom a dôveryhodnosťou v zahraničí.

SMER – sociálna demokracia ako vládna strana v kríze nezlyhal. V mene krízy sme krajinu nezadĺžili, ľuďom neznížili mzdy, dôchodky, nezaťažili sme ich novými daňami alebo poplatkami. Slovensko má perspektívu  rásť a byť úspešnou krajinou. SMER – sociálna demokracia je stabilita a istota v ťažkých časoch.

  _____________________

SMER – sociálna demokracia má legitímnu ambíciu opäť vyhrať voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a zostaviť novú vládu. Tak ako v rokoch 2006 – 2010, aj novej vláde chceme dať silnú sociálno-demokratickú orientáciu.

Nasledujúce štyri roky bude obdobím odstraňovania dôsledkov svetovej krízy. Kríza neskončila. Aj keď sa Slovensko môže tešiť z lepších východísk z krízy ako mnohé iné krajiny EÚ, nemôžeme zabúdať na ľudí a štát. Ľudia potrebujú ISTOTU, že v komplikovaných dobách sa niekto za nich postaví, Slovensko potrebuje ekonomickú a politickú STABILITU, aby obstálo v náročnej konkurencii a v súperení s neprajníkmi slovenskej štátnosti.

pokračovanie programu na http://www.strana-smer.sk/248/1628/politicke-posolstvo-k-programovemu-zameraniu-strany-smer-socialna-demokracia-pre-volebne-obdobie-2010-2014.html