stanovy

  • Schválené Prípravným výborom dňa 29. októbra 1999 v Bratislave.
  • Zaregistrované MV SR dňa 8. novembra 1999.
  • Prijaté Ustanovujúcim snemom dňa 11. decembra 1999 v Stupave.
  • Doplnené a zmenené Koordinačnou radou dňa 25. februára 2001 v Trenčíne v zmysle uznesenia Mimoriadneho snemu zo dňa 9. decembra 2000 v Košiciach.
  • Doplnené a zmenené uznesením Mimoriadneho snemu zo dňa 5. mája 2001 v Stupave.
  • Zmeny zaregistrované MV SR dňa 12. júna 2001.
  • Doplnené a zmenené uznesením Riadneho snemu zo dňa 10. mája 2003 v Hlohovci.
  • Doplnené a zmenené uznesením V. Slávnostného snemu zo dňa 11. decembra 2004 v Bratislave.
  • Doplnené a zmenené uznesením Pracovného snemu zo dňa 30. septembra 2006 v Trenčíne.

Pokračovanie nájdete na stránke http://www.strana-smer.sk/261/stanovy.html