EDS

EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA na Slovensku vznikla ako alternatíva pre všetkých schopných, moderných a šikovných občanov Slovenska, ktorí veria v potenciál a jedinečnosť našej krajiny a cítia sa byť Európanmi.  Dlhodobou víziou EDS je stabilita, pokrok, efektivita a profesionalita. Slovensko potrebuje získať oporu v ľudoch, ktorí mu svojou odbornosťou a profesionalitou pomôžu zabezpečiť rozvoj a stabilitu. EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA ponúka nové príležitosti a nový spôsob myslenia. Zároveň  ponúka spoluprácu všetkým, ktorí  veria v budúcnosť seba i svojich detí postavenú na inováciach a efektivite riadenia štátu. Je dôležité, aby naša budúcnosť bola spojená s Európou. Jej súčasťou môžu byť len tí najlepší spomedzi členských štátov. Len stabilná a silná Európa dokáže konkurovať ostatným veľmociam sveta. Premyslenou stratégiou svojho rozvoja môže  dokázať všetkým, že náš kontinent vie čerpať z histórie spolužitia mnohých národov a vie sa spojiť, nielen obchodne a politicky, ale aj ľudsky so zachovaním národnej identity, jazyka a tradície v prospech všetkých.
EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA je nová šanca pre Slovensko a Európa je naša príležitosť. Slovensko je v súčastnosti na okraji Európskej únie nielen svojimi hranicami, ale aj svojou politickou váhou. Ak chce ukázať, že patrí do centra diania Európy – a to nie len geograficky, potrebuje postaviť na čelo vedenia spoločnosti  občanov s morálnymi hodnotami, schopných, pracovitých a cieľavedomých.  Víziou je vytvoriť  na Slovensku „EURÓPSKU DEMOKRATICKÚ STRANU tretieho tisícročia“, ktorá bude napomáhať stabilnému rozvoju. Ten by mal byť postavený na vlastnej práci, na riešení reálnych problémov občanov bez káuz, nemorálnych postojov, bez hľadania vnútorných nepriateľov a rozdeľovania spoločnosti.

EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA preto vysiela signál, že Slovensko je pripravené kráčať novým smerom, že zmýšľa moderne a má veľa schopných a šikovných ľudí pripravených a ochotných zabojovať za svoju budúcnosť.

Fakty o nadnárodnej EDS
Európska demokratická strana je  členom EDP-PDE  (European Democratic Party), ktorá je frakciou ALDE (Alliance of Liberals and Democrats for Europe). Táto tvorí Európsky parlament a Radu Európy a je napojená na svetovú organizáciu Alliance of Democrats. Od 13.10.2009 je členom IED (Inštitút Európskych Demokratov).
Európska demokratická strana (EDP-PDE) bola založená krátko po voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2004. Jej členmi sú politické strany v  12 krajinách Európy.