Vysvetlivky

Politická strana: Organizovaná veľká skupina ľudí (v dnešnej dobe už spravidla politická organizácie), ktorej cieľom je získanie (štátnej) moci a/alebo presadzovanie určitej ideológie a/alebo riešenia nejakého problému.

Pravica: Snažia sa o menšie zasahovanie štátu do ekonomiky. Podstatou sú jednotlivci. Zastávajú názor: „čo dosiahneš to máš“.

Ľavica: Štát zasahuje do ekonomiky, berú spoločnosť ako celok. Názor: „všetci rovný“, „štát sa o všetkých postará“

Stanovy: Súhrn záväzných spísaných pravidiel pre činnosť strany. Na ich základe sa vypracúva program. (Základ strany)