Program

Európska demokratická strana prináša politickú alternatívu pre všetkých mladých (vekom i duchom), moderných, dynamických, aktívnych Slovákov, ktorí sa zároveň cítia byť Európanmi. Chce posunúť Slovensko tam, kam naozaj patrí: do centra diania v Európe. Vízia EDS pre Slovensko sa dá zhrnúť do nasledovných myšlienok :

Základnými východiskami programu EDS sú: vzťah občana a právneho štátu, presadzovanie princípov slobody, práva a demokracie zakotvených v ústave Slovenskej republiky (ďalej aj ako „SR“) a aktívna úloha SR na dianí v Európskej Únii (ďalej aj ako „EÚ“).
EDS sa usiluje o otvorenú spoločnosť bez ohľadu na príslušnosť k národnostným menšinám, náboženské vyznanie, či farbu pleti.
Celý program nájdete TU