Program

Volebný program SDKÚ-DS 2010

Milí priatelia,

niektoré veci sa môžu zdať samozrejmé, ale nie sú, iné by samozrejmé a prirodzené mali v každom prípade byť – a najmä o tom je program SDKÚ-DS. Program na obdobie, ktoré z nášho pohľadu trvá dlhšie než najbližšie štyri roky. A mali by byť samozrejmé nielen v normálnych  časoch, ktoré sú príjemnejšie pre väčšinu občanov, ale aj v okamihoch, ktoré zažívame dnes. Nerada dramatizujem, ale myslím si, že zažívame vážne, zlomové obdobie. Obdobie nových, či aktualizovaných výziev.

Rok 1989 bol prejavom odvahy. Mlčiaca väčšina prejavila občiansku angažovanosť. Cieľom zlomu nebol návrat do normálnych pomerov, ale vytvorenie nových pravidiel hry, slobodnej demokratickej spoločnosti. Dnes je zrejmé, že samotné vytvorenie demokratických inštitúcií na dosiahnutie spravodlivosti nestačí. Nedodržiavanie ústavnosti, nefunkčný právny štát, slabá vymožiteľnosť práva, korupcia a klientelizmus, rôzne privilégiá, netransparentné prerozdeľovanie verejných zdrojov, prehlbujúca sa priepasť medzi právom a spravodlivosťou, nekonečné súdne prieťahy, nedôvera v súdnictvo, prieťahy v rozhodovacích procesoch sú vážne poruchy fungovania našej spoločnosti.

Pokračovanie programu nájdete na stránke http://www.sdku-ds.sk/content/volebny-program-sdku-ds