Kontakt

Šafárikovo námestie 3
814 99 BRATISLAVA

Sekretariát:
tel.: (02) 52 63 40 14
fax.: (02) 52 96 61 88
sns@sns.sk
sekretariat1@sns.sk

Ústredný tajomník:
0911 222 231, (02) 52 63 40 14

Tlačové oddelenie SNS:
0907 877 733, email: tlacove@sns.sk
0948 009 006, email: strauss@sns.sk
Tlačový hovorca: 0907 828 446, email: hovorca@sns.sk